Index för tvättsymboler

Symbolerna har inga hemligheter för dig

Tvätt

95°C maskintvätt

Artiklar i exempelvis, bomull eller lin, vit och lämpliga för tvätt i mycket höga temperaturer, färgade eller tryckta. Fyll trumman helt. Ställ in lämpligt tvättprogram (normalt tvättprogram). Förbehandla envisa fläckar.

70°C maskintvätt

Artiklar i exempelvis, bomull eller lin, vit och lämpliga för tvätt i mycket höga temperaturer, färgade eller tryckta. Fyll trumman helt. Ställ in lämpligt tvättprogram (normalt tvättprogram). Förbehandla envisa fläckar. Energisparande metod.

60°C färgad maskintvätt

Färgade artiklar som inte är lämpade för tvätt i mycket höga temperaturer, exempelvis, i bomull, modal, polyester och blandade fibrer.

60°C färgad maskintvätt

Skonsamtvätt, färgad tvätt: minska tvättmängden i maskinen. Trumman bör inte vara mer än två tredjedelar full. Välj ett lämpligt tvättprogram (skonsamtvätt). Förtvätta endast kraftigt smutsiga textilier. Undvik att centrifugera, alternativt centrifugera endast under korta perioder för att minimera risken för att undvika att textilierna skrynklas.

40°C färgad maskintvätt

Tvättprogram för exempelvis färgade artiklar av bomull, polyester och blandade fiber.

40°C skonsam tvätt

Fintvätt, för artiklar av exempelvis av modal, viskos, syntetfibrer (akryl, polyester och polyamid). Minska tvättmängden i maskinen. Välj ett lämpligt tvättprogram. Förtvätta endast kraftigt smutsiga textilier. Undvik att centrifugera, alternativt centrifugera endast korta perioder för att minska risken att textilierna skrynklas.

40°C mycket skonsam tvätt

För artiklar av exempelvis maskintvättbar ull. Detta tvättprogram ger en mycket reducerad mekanisk behandling. Välj ett lämpligt tvättprogram, minska tvättmängden i maskinen avsevärd. Trumman bör ej fyllas mer än till en tredjedel.

30°C fintvätt

Tvättprogram för exempelvis, färgade artiklar i bomull, polyester och blandade fiber. Välj ett lämpligt tvättprogram.

30°C skonsam fintvätt

För artiklar av exempelvis modal, viskos, polyakryl, polyester och polyamid. Minska tvättmängden i maskinen. Välj ett lämpligt tvättprogram. Undvik centrifugera, alternativt centrifugera endast korta perioder för att minska risken att textilierna skrynklas.

30°C mycket skonsam fintvätt

Artiklar av exempelvis maskintvättbar ull. Detta tvättprogram ger en mycket reducerad mekanisk behandling. Minska tvättmängden i maskinen avsevärt. Välj ett lämpligt tvättprogram.

Handtvätt

Handtvätt i en vattentemperatur på högst 40° C,. Lös först upp ett fintvättmedel i rikligt med vatten. Låt textilierna flyta i lösningen och skaka försiktigt. Gnugga inte, dra inte och vrid inte ur. Skölj sedan textilierna väl, pressa försiktigt ut överflödigt vatten och dra dem i form. Behandla färgade och känsliga textilier snabbt och låt dem inte ligga kvar i vått tillstånd.

Omgivande temperatur för handtvätt

Handtvätt vid en vattentemperatur mellan ca 20 och 30°C. Lös först upp ett fintvättmedel i rikligt med vatten. Låt textilierna flyta i lösningen och skaka försiktigt. Gnugga inte, dra inte och vrid inte ur. Skölj sedan textilierna väl, pressa ut överflödigt vatten mycket försiktigt och dra dem i form. Behandla färgade och känsliga textilier snabbt och låt dem inte ligga kvar i vått tillstånd.

Tvätta inte

Artiklar som är märkta med denna symbol ska inte tvättas. De kan vara känsliga för all slags våtbehandling eller vara olämpliga för att tvätta i en hushållstvättmaskin på grund av sin storlek.

Blekning

Alla blekmedel är tillåtna.

Den tomma triangeln är symbolen för klorblekning och blekning med syre.

Endast blekning med syre är tillåtet

Triangeln med två snedställda streck anger att endast blekning med syre är (som ingår i universaltvättmedel) är tillåtet, men inte klorblekning.

Blek ej

Triangeln med ett diagonalt kors (Andreaskorset) anger att blekning inte är tillåtet. Använd endast blekningsfria tvättmedel.

Torkning

Normal torkningsprocess

Torkning i torktumlare är möjlig vid normal laddning och temperatur (80°) utan begränsningar.

Skonsam torkningsprocess

Varsamhet bör iakttagas vid torktumling. Välj en skonsamprocess med reducerad värmebehandling (temperatur och längd på processen).

Torktumlas ej

Produkter som är olämpliga för torktumling.

hängtorkas

Exempelvis färgbeständiga textilier

Dropptorkas

Exempelvis färgbeständiga, stora textilier för att minska skrynklor.

Torkas plant

Exempelvis tunga och färgbeständiga textilier.

Dropptorkas plant

Exempelvis färgbeständiga och känsliga textilier.

Hängtorkas i skuggan

Exempelvis textilier som inte är färgbeständiga (silke).

Dropptorkas i skuggan

Exempelvis känsliga textilier som silke.

Torkas plant i skuggan

Exempelvis känsliga textilier som ull.

Dropptorkas plant i skuggan

Exempelvis ulljackor

Strykning

Strykning hög tempratur

Stryk vid maximal strykplåtstemperatur på 210 °C. Motsvarar inställningen "Bomull/linne"; stryk fuktigt; behandla och vid behov fukta; blanka eller tryckkänsliga delar bör strykas med pressduk eller strykas ut och in. Ett ångstrykjärn kan användas.

Strykning medel tempratur

Stryk vid en maximal strykplåtstemperatur på 160 °C. Motsvarande inställningen "ull/silke/polyester/viskos": stryk under en måttligt fuktig mellanliggande duk. Ett ångstrykjärn kan användas. Undvik hårt tryck.

Strykning låg temperatur

Stryk vid maximal strykplåtstemperatur på 120 °C. Motsvarande inställning som för "Polyakryl, polyamid (nylon), acetat": glänsande eller tryckkänsliga plagg ska vid behov strykas med en pressduk eller ut och in. Försiktighet vid användning av ångstrykjärn (i regel arbete utan ånga).

strykjärn med en maximal temperatur på 120°C på stryksulan utan ånga

Stryk vid maximal strykplåtstemperatur på 120 °C utan ånga. Motsvarande inställningen "Polyakryl, polyamid (nylon), acetat": vid behov ska blanka eller tryckkänsliga plagg strykas med en pressduk eller ut och in.

Strykes ej

Oåterkalleliga skador bör förväntas vid strykning.

Professionell rengöring

Professionell kemtvätt i: perkloretylen, kolväten (tunga bensiner).

Normal tvättprocess utan begränsningar. Kommersiella lösningsmedelsbaserade fläckborttagare kan användas med vissa restriktioner, förslagsvis testar man först på dold del av artikeln.

Professionell kemtvätt i: perkloretylen, kolväten (tunga bensiner).

Skonsam tvättprocess med stränga begräsningar i mängden tillförd fukt och/eller mekanisk verkan och/eller temperatur. Kommersiella lösningsmedelsbaserade fläckborttagare kan användas med vissa begränsningar, förslagsvis testar man först på dold del av artikeln.

Professionell kemtvätt i: kolväten (tunga bensiner)

Normal professionell kemtvätt i kolväten

Professionell kemtvätt i: kolväten (tunga bensiner)

Skonsam tvättprocess med stränga begränsningar i mängden tillförd fukt och/eller mekanisk verkan och/eller/ temperatur. Kommersiella  lösningsmedelsbaserade fläckborttagare ska inte användas.

Kemtvättas ej

Kemtvätt ej tillåten. Använd inte fläckborttagningsmedel som innehåller lösningsmedel.

Professionell vattentvätt

Normal våttvättsprocess utan begränsningar.

Skonsam professionell vattentvätt

Våttvättsprocess för känsliga textilier med reducerad mekanisk verkan.

Mycket skonsam professionell vattentvätt

Våttvättsprocess med kraftigt reducerad mekanisk verkan för väldigt känsliga textilier.

Vattentvättas ej

Professionell våttvätt är inte tillåten.

95°C maskintvätt

Artiklar i exempelvis, bomull eller lin, vit och lämpliga för tvätt i mycket höga temperaturer, färgade eller tryckta. Fyll trumman helt. Ställ in lämpligt tvättprogram (normalt tvättprogram). Förbehandla envisa fläckar.

70°C maskintvätt

Artiklar i exempelvis, bomull eller lin, vit och lämpliga för tvätt i mycket höga temperaturer, färgade eller tryckta. Fyll trumman helt. Ställ in lämpligt tvättprogram (normalt tvättprogram). Förbehandla envisa fläckar. Energisparande metod.

60°C färgad maskintvätt

Färgade artiklar som inte är lämpade för tvätt i mycket höga temperaturer, exempelvis, i bomull, modal, polyester och blandade fibrer.

60°C färgad maskintvätt

Skonsamtvätt, färgad tvätt: minska tvättmängden i maskinen. Trumman bör inte vara mer än två tredjedelar full. Välj ett lämpligt tvättprogram (skonsamtvätt). Förtvätta endast kraftigt smutsiga textilier. Undvik att centrifugera, alternativt centrifugera endast under korta perioder för att minimera risken för att undvika att textilierna skrynklas.

40°C färgad maskintvätt

Tvättprogram för exempelvis färgade artiklar av bomull, polyester och blandade fiber.

40°C skonsam tvätt

Fintvätt, för artiklar av exempelvis av modal, viskos, syntetfibrer (akryl, polyester och polyamid). Minska tvättmängden i maskinen. Välj ett lämpligt tvättprogram. Förtvätta endast kraftigt smutsiga textilier. Undvik att centrifugera, alternativt centrifugera endast korta perioder för att minska risken att textilierna skrynklas.

40°C mycket skonsam tvätt

För artiklar av exempelvis maskintvättbar ull. Detta tvättprogram ger en mycket reducerad mekanisk behandling. Välj ett lämpligt tvättprogram, minska tvättmängden i maskinen avsevärd. Trumman bör ej fyllas mer än till en tredjedel.

30°C fintvätt

Tvättprogram för exempelvis, färgade artiklar i bomull, polyester och blandade fiber. Välj ett lämpligt tvättprogram.

30°C skonsam fintvätt

För artiklar av exempelvis modal, viskos, polyakryl, polyester och polyamid. Minska tvättmängden i maskinen. Välj ett lämpligt tvättprogram. Undvik centrifugera, alternativt centrifugera endast korta perioder för att minska risken att textilierna skrynklas.

30°C mycket skonsam fintvätt

Artiklar av exempelvis maskintvättbar ull. Detta tvättprogram ger en mycket reducerad mekanisk behandling. Minska tvättmängden i maskinen avsevärt. Välj ett lämpligt tvättprogram.

Handtvätt

Handtvätt i en vattentemperatur på högst 40° C,. Lös först upp ett fintvättmedel i rikligt med vatten. Låt textilierna flyta i lösningen och skaka försiktigt. Gnugga inte, dra inte och vrid inte ur. Skölj sedan textilierna väl, pressa försiktigt ut överflödigt vatten och dra dem i form. Behandla färgade och känsliga textilier snabbt och låt dem inte ligga kvar i vått tillstånd.

Omgivande temperatur för handtvätt

Handtvätt vid en vattentemperatur mellan ca 20 och 30°C. Lös först upp ett fintvättmedel i rikligt med vatten. Låt textilierna flyta i lösningen och skaka försiktigt. Gnugga inte, dra inte och vrid inte ur. Skölj sedan textilierna väl, pressa ut överflödigt vatten mycket försiktigt och dra dem i form. Behandla färgade och känsliga textilier snabbt och låt dem inte ligga kvar i vått tillstånd.

Tvätta inte

Artiklar som är märkta med denna symbol ska inte tvättas. De kan vara känsliga för all slags våtbehandling eller vara olämpliga för att tvätta i en hushållstvättmaskin på grund av sin storlek.

Alla blekmedel är tillåtna.

Den tomma triangeln är symbolen för klorblekning och blekning med syre.

Endast blekning med syre är tillåtet

Triangeln med två snedställda streck anger att endast blekning med syre är (som ingår i universaltvättmedel) är tillåtet, men inte klorblekning.

Blek ej

Triangeln med ett diagonalt kors (Andreaskorset) anger att blekning inte är tillåtet. Använd endast blekningsfria tvättmedel.

Normal torkningsprocess

Torkning i torktumlare är möjlig vid normal laddning och temperatur (80°) utan begränsningar.

Skonsam torkningsprocess

Varsamhet bör iakttagas vid torktumling. Välj en skonsamprocess med reducerad värmebehandling (temperatur och längd på processen).

Torktumlas ej

Produkter som är olämpliga för torktumling.

hängtorkas

Exempelvis färgbeständiga textilier

Dropptorkas

Exempelvis färgbeständiga, stora textilier för att minska skrynklor.

Torkas plant

Exempelvis tunga och färgbeständiga textilier.

Dropptorkas plant

Exempelvis färgbeständiga och känsliga textilier.

Hängtorkas i skuggan

Exempelvis textilier som inte är färgbeständiga (silke).

Dropptorkas i skuggan

Exempelvis känsliga textilier som silke.

Torkas plant i skuggan

Exempelvis känsliga textilier som ull.

Dropptorkas plant i skuggan

Exempelvis ulljackor

Strykning hög tempratur

Stryk vid maximal strykplåtstemperatur på 210 °C. Motsvarar inställningen "Bomull/linne"; stryk fuktigt; behandla och vid behov fukta; blanka eller tryckkänsliga delar bör strykas med pressduk eller strykas ut och in. Ett ångstrykjärn kan användas.

Strykning medel tempratur

Stryk vid en maximal strykplåtstemperatur på 160 °C. Motsvarande inställningen "ull/silke/polyester/viskos": stryk under en måttligt fuktig mellanliggande duk. Ett ångstrykjärn kan användas. Undvik hårt tryck.

Strykning låg temperatur

Stryk vid maximal strykplåtstemperatur på 120 °C. Motsvarande inställning som för "Polyakryl, polyamid (nylon), acetat": glänsande eller tryckkänsliga plagg ska vid behov strykas med en pressduk eller ut och in. Försiktighet vid användning av ångstrykjärn (i regel arbete utan ånga).

strykjärn med en maximal temperatur på 120°C på stryksulan utan ånga

Stryk vid maximal strykplåtstemperatur på 120 °C utan ånga. Motsvarande inställningen "Polyakryl, polyamid (nylon), acetat": vid behov ska blanka eller tryckkänsliga plagg strykas med en pressduk eller ut och in.

Strykes ej

Oåterkalleliga skador bör förväntas vid strykning.

Professionell kemtvätt i: perkloretylen, kolväten (tunga bensiner).

Normal tvättprocess utan begränsningar. Kommersiella lösningsmedelsbaserade fläckborttagare kan användas med vissa restriktioner, förslagsvis testar man först på dold del av artikeln.

Professionell kemtvätt i: perkloretylen, kolväten (tunga bensiner).

Skonsam tvättprocess med stränga begräsningar i mängden tillförd fukt och/eller mekanisk verkan och/eller temperatur. Kommersiella lösningsmedelsbaserade fläckborttagare kan användas med vissa begränsningar, förslagsvis testar man först på dold del av artikeln.

Professionell kemtvätt i: kolväten (tunga bensiner)

Normal professionell kemtvätt i kolväten

Professionell kemtvätt i: kolväten (tunga bensiner)

Skonsam tvättprocess med stränga begränsningar i mängden tillförd fukt och/eller mekanisk verkan och/eller/ temperatur. Kommersiella  lösningsmedelsbaserade fläckborttagare ska inte användas.

Kemtvättas ej

Kemtvätt ej tillåten. Använd inte fläckborttagningsmedel som innehåller lösningsmedel.

Professionell vattentvätt

Normal våttvättsprocess utan begränsningar.

Skonsam professionell vattentvätt

Våttvättsprocess för känsliga textilier med reducerad mekanisk verkan.

Mycket skonsam professionell vattentvätt

Våttvättsprocess med kraftigt reducerad mekanisk verkan för väldigt känsliga textilier.

Vattentvättas ej

Professionell våttvätt är inte tillåten.

Senaste nyheter

Oh là là

Klä dig för framgång

Ta hand om din kokong

Baby, det är kallt ute

Skicka detta till en vän