Fler tips för professionell rengöring

Kemtvätt - när den rekommenderas - är viktig för att bibehålla produktens kvalitet och förlänga dess livslängd.

Clevercare.info-hållbar-tvätt-professionell-städning

Rekommendationer och tips

Behåll skötselmärkningen på din textil, klipp inte i den, för att hjälpa din professionella rengörare att bättre ta hand om den och välja rätt rengöringsprocess mellan torr- och våtrengöring.

Två typer av professionella rengöringsprocesser kan ta hand om dina textilier: "Kemtvätt" som använder specifika rekommenderade lösningsmedel (representeras av symbolerna P eller F). "Våtrengöring" som använder vatten, specifika tvättprocesser (valda temperaturer, tvålar, centrifugeringshastigheter etc.) och torktumlare, beroende på din textil.

Ta inte bort skötselrådsetiketten från ditt plagg! Den ger också professionella städare värdefull information om din produkts sammansättning och varumärkets skötselråd.

Skrymmande textilprodukter (t.ex. ejderdun) eller produkter som överskrider kapaciteten hos en tvättmaskin för hushållsbruk bör rengöras professionellt. Till exempel kan en professionell våtrengöringsprocess användas.

Det finns olika lösningsmedel för kemtvätt på marknaden för att bibehålla din produkts kvalitet och förlänga dess livslängd.

Bra att veta...

Textilier märkta med "P" kan även rengöras med kolväten märkta med "F". Den så kallade "F"-processen är skonsammare mot textilier. Många textilier som inte kan tvättas i en vanlig hushållstvättmaskin eller som inte kan kemtvättas professionellt, kan bearbetas framgångsrikt genom våtrengöring.

Skicka detta till en vän