Yleiset käyttöehdot

Näiden yleisten käyttöehtojen (jäljempänä "YLEISET KÄYTTÖEHDOT") tarkoituksena on määritellä ehdot, joilla käyttäjä pääsee sivustolle (jäljempänä "sivusto") ja käyttää sitä.
Näitä jäljempänä esitettyjä yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Ranskassa isännöidyn ja osoitteessa www.clevercare.info tai sovelluksen kautta matkapuhelimella, tabletilla tai tietokoneella olevan verkkosivuston (jäljempänä "Sivusto") käyttöön.

Määritelmät

"Luomus(t)": Kaikki Sivustolla esiintyvät tekstit, kommentit, otsikot, valokuvat, äänet, kuvat, tiedot, piirrokset, animaatiot äänellä tai ilman ääntä, videot, ohjelmistot ja kuvitukset.
"Merkit": clevercare.info-tuotemerkit, erottuvat merkit ja/tai logot, ylläpitosymbolit, ...
"Sivuston omistaja": Tämä Sivusto on GINETEXin, International Textile Care Labelling Groupin, omaisuutta.
"Ominaisuudet": tarkoittaa kaikkia rekisteröityneille tai rekisteröimättömille käyttäjille tarjottuja ominaisuuksia, jotka ovat saatavilla Sivuston kautta, niiden nykyisinä ja tulevina versioina sekä niiden mahdollisina muutoksina.
"Sivusto": tarkoittaa sivustoa, johon pääsee osoitteesta www.clevercare.info tai mistä tahansa muusta osoitteesta, jolla se voidaan korvata.
"Käyttäjä(t)": tarkoittaa henkilöä, joka käyttää Sivustoa tai Sivustolla tarjottuja palveluja.

GTCU:n hyväksyminen ja muuttaminen

Sivustolle pääsy ja sen käyttö edellyttävät, että hyväksyt ja noudatat yleisiä sopimusehtoja. Kun selaat tätä Sivustoa, sinun oletetaan Käyttäjänäsi tuntevan ja hyväksyvän nämä yleiset sopimusehdot varauksetta.
Sivuston ja tarjottujen ominaisuuksien kehittyvän luonteen vuoksi saatamme muuttaa käyttöehtoja. Siksi sinua kehotetaan tutustumaan ennen selaamista viimeisimpään versioon käyttöehtosopimuksesta, joka on saatavilla milloin tahansa Sivustolla.

Sivuston ja sen toimintojen käyttö

Sivusto on maksutta kaikkien käyttäjien käytettävissä, joilla on Internet-yhteys.
Sivuston tarjoamiin palveluihin kuuluvat muun muassa seuraavat:
- GINETEXin hoitosymbolien merkityksen selvittäminen;
- tietovisaan vastaaminen,
- pääsy erilaisiin tekstiilituotteiden hoitoa koskeviin tietoihin ja neuvoihin suurelle yleisölle;
- selvittää, mitä tekstiilien hoidon maailmassa tapahtuu.

Henkilötiedot

Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä on tietosuojaseloste-sivulla.

Henkinen ja teollinen omaisuus - tekijänoikeus

Sivusto muodostaa teoksen, joka on suojattu voimassa olevien immateriaalioikeuksia koskevien lakien nojalla.

Mikään näiden yleisten sopimusehtojen määräys tai pääsy sivustolle ja/tai palveluihin ei merkitse tietotaidon tai muun GINETEXin immateriaalioikeuden ja/tai teollisoikeuksien omistusoikeuden siirtoa käyttäjälle. Käyttäjälle ei myönnetä suoraan tai välillisesti mitään oikeutta tai lisenssiä patenttihakemukseen, patenttiin tai muuhun omistusoikeuteen.

Käyttäjä ei näin ollen voi vaatia mitään oikeuksia taitotietoon tai muuhun GINETEXin henkiseen ja/tai teolliseen omaisuuteen liittyviin oikeuksiin, ja hänen on pidättäydyttävä loukkaamasta niitä kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti.

Sivuston sisältö ja erityisesti äänet, kuvat, valokuvat, videot, kirjoitukset, tekstit, animaatiot, ohjelmat, graafiset ohjelmat, apuohjelmat, tietokannat, ohjelmistot jne. on suojattu immateriaalioikeuslain säännöksillä ja ne kuuluvat GINETEXille.

Sivusto ja sen sisältö on suojattu Ranskan teollis- ja tekijänoikeuslain mukaisesti, erityisesti tekijänoikeuksilla, mallioikeuksilla ja tavaramerkkioikeuksilla.

Kaikki muut oikeudet pidätetään.

Käyttäjät sitoutuvat nimenomaisesti olemaan lataamatta, lataamatta, kopioimatta, muokkaamatta, mukauttamatta, vääristämättä, integroimatta, julkaisematta, rekisteröimättä, lähettämättä, lähettämättä tai asettamatta saataville sisältöä, joka loukkaa tekijänoikeuksia, patentteja, tavaramerkkejä, liikesalaisuuksia tai muita immateriaalioikeuksia ja/tai teollisoikeuksia. Käyttäjät sitoutuvat erityisesti olemaan lataamatta mitään tietoja, jotka GINETEX on asettanut verkkoon tai jotka GINETEX on asettanut saataville suoraan tai välillisesti sivustolla, lukuun ottamatta tietoja, jotka GINETEX on nimenomaisesti ilmoittanut ladattaviksi.

Käyttäjät sitoutuvat kunnioittamaan kolmansien osapuolten teollis- ja tekijänoikeuksia missä tahansa muodossa, mukaan lukien kaikki koodit (HTML, CSS, JavaScript jne.).

Rajoittamatta muiden näiden määräysten soveltamisalaa, nimi "GINETEX", logot, Sivusto, verkkotunnukset, nimet ja kaikki muut Sivustolla olevat tavaramerkit ja/tai kauppanimet ovat GINETEXin tavaramerkkejä, kauppanimiä tai palvelumerkkejä (yhdessä "merkit").

Käyttäjä sitoutuu olemaan näyttämättä tai käyttämättä mitään merkkejä millään tavalla ilman GINETEXin etukäteistä kirjallista suostumusta Kaikki muut Sivustolla esiintyvät kolmansien osapuolten tavaramerkit, palvelumerkit, logot ja kauppanimet ovat omistajiensa omaisuutta. Merkkeihin liittyviä oikeuksia ei siirretä tai myönnetä, eikä niitä anneta mistään näiden yleisten sopimusehtojen määräyksestä tai mistään muusta Sivuston sisältämästä määräyksestä, ja GINETEX tai vastaavat omistajat pidättävät kaikki oikeudet merkkeihin.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjät ovat yksin vastuussa Sivuston ja soveltuvin osin Palveluiden käytöstä.

Käyttäjät tunnustavat nimenomaisesti, että Sivuston ja/tai sen palveluiden käyttö tapahtuu heidän omalla vastuullaan. Sivuston ja/tai sen palveluiden käytön yhteydessä saadut tiedot tarjotaan sellaisenaan, ja ne annetaan käyttöön ilman mitään muita takuita, vakuutuksia, ehtoja tai sitoumuksia kuin lakisääteiset ja lainsäädännölliset takuut.
Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Sivustoa sellaisten laittomien tekojen tekemiseen, jotka voivat loukata kolmansien osapuolten oikeuksia ja etuja tai jotka voivat vahingoittaa, ylikuormittaa, poistaa käytöstä, mustamaalata tai tuhota Sivustoa. Samoin Käyttäjä sitoutuu olemaan tekemättä Sivustolla mitään sellaista tekoa tai toimintaa, joka voi vahingoittaa Sivuston omistajien nimeä ja imagoa, heidän tavaramerkkejään ja/tai logojaan sekä niiden ja/tai niiden yhteistyökumppaneiden nimiä ja imagoa.
Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä millään tavalla sisältöä, joka on laitonta, loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia, on ilmeisen lainvastaista, haitallista, uhkaavaa, loukkaavaa, häiritsevää, herjaavaa, loukkaavaa, mautonta, säädytöntä, törkeää, toisen yksityisyyttä loukkaavaa, vihamielistä, rasistista, alaikäisiä vahingoittavaa tai muutoin tuomittavaa, ja takaa Sivuston omistajille tässä suhteessa.
Kaikki käyttäjät sitoutuvat noudattamaan yleisesti Internetissä hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja erityisesti :
- noudattamaan tavanomaisia kohteliaisuussääntöjä;
- kunnioittamaan sivuston teemaa ja kirjoittamaan kaikki viestit selkeästi ja luettavasti;
- pidättäytymään keräämästä, tallentamasta ja/tai levittämästä muiden henkilötietoja tai levittämästä heidän henkilötietojaan ilman lupaa;
- olemaan harjoittamatta roskapostitusta eli lähettämättä samoja viestejä useaan kertaan lukuisille muille käyttäjille;
- ei saa levittää tai käyttää tietokoneohjelmia, joilla on tuhoavia toimintoja, kuten viruksia, mato-ohjelmia, troijalaisia hevosia tai robotteja, jotka on suunniteltu vierittämään tai näyttämään useita ruutuja, tai muuta toimintaa, jonka tarkoituksena on häiritä verkkoviestintää;
- ei saa käyttää sivustoa kaupallisiin tarkoituksiin, erityisesti myynninedistämistarkoituksiin, eikä yleisesti ottaen tarjota tuotteita ja palveluja suoraa tai välillistä korvausta vastaan.
Jotkin Sivuston ominaisuuksista antavat käyttäjille mahdollisuuden jakaa sisältöä sosiaalisissa verkostoissa ja/tai yhteystietojensa kanssa lähettämällä sitä sähköpostitse. Käyttäjä on yksin vastuussa tällaisesta jakamisesta ja lähettämisestä, erityisesti sisällön lähettämisestä alaikäisille tai yhteystietojensa sähköpostiosoitteiden käytöstä.
GINETEX on vastuussa henkilötietojen käsittelystä toimiensa puitteissa ja käsiteltyjen ja/tai tallennettujen tietojen perusteella.

Neuvojen käyttö

Sivustolla julkaistujen neuvojen käyttö on käyttäjän yksinomaisella vastuulla.
Sivuston omistaja ei takaa, että Sivustolla levitettyjen neuvojen tai muiden tietojen käytön tulokset vastaavat Internetin käyttäjien tai muiden odotuksia tai että tulokset ovat tarkkoja ja luotettavia.
Näin ollen GINETEXiä ei voida pitää vastuullisena tältä osin.

Sivuston omistajien vastuu

Käytämme kaikkia käytettävissämme olevia kohtuullisia keinoja varmistaaksemme Sivuston ja/tai Ominaisuuksien laadukkaan käytön. Sivusto on käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa, paitsi ylivoimaisen esteen tai meistä riippumattoman tapahtuman sattuessa, ja jollei Sivuston sujuvan toiminnan kannalta välttämättömistä häiriöistä ja huoltotoimenpiteistä muuta johdu. Emme myöskään ole vastuussa verkko- ja/tai palvelinhäiriöistä tai muista tapahtumista, joihin emme voi vaikuttaa ja jotka voivat estää tai heikentää pääsyä Sivustolle ja/tai sen ominaisuuksiin.
Pidätämme oikeuden milloin tahansa muuttaa tai keskeyttää, tilapäisesti tai pysyvästi, tämän Sivuston ja/tai Ominaisuuksien koko tai osan siitä ilman ennakkoilmoitusta huoltotöiden suorittamiseksi tai mistä tahansa muusta syystä ilman, että keskeytys aiheuttaa mitään velvoitteita tai korvauksia. Sivuston omistajat eivät anna lain sallimissa rajoissa mitään takuita, ei implisiittisiä eikä eksplisiittisiä, jotka koskevat Sivuston toimintaa ja/tai sisältöä ja erityisesti Sivustolla annettuja vinkkejä ja muita neuvoja, jotka on tarkoitettu vain tiedoksi. Sivuston omistajia ei voida pitää vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä, kaupallisista tai muista vahingoista, jotka johtuvat Sivuston käytöstä, Sivuston sisältämistä tiedoista tai tekijöistä, jotka eivät ole heidän hallinnassaan, ja erityisesti vahingoista, joita tekniselle ympäristöllesi, kuten mobiiliselaimillesi, ohjelmistoillesi, laitteillesi, verkoillesi (modeemit, puhelin jne.) ja laitteille, joita käytät Sivustolle pääsemiseksi tai sen käyttämiseksi, sekä henkilökohtaiselle omaisuudellesi voi aiheutua.

Hypertekstilinkit

Ellei toisin mainita, linkit muille sivustoille edellyttävät sivuston omistajien kirjallista ennakkolupaa. Sivusto voi tarjota käyttäjälle ja kolmansille osapuolille linkkejä muille sivustoille tai muihin Internet-lähteisiin.
Sivuston omistajat eivät valvo näitä sivustoja, eivätkä ne ole vastuussa tai ole millään tavoin vastuussa näiden kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä, mainonnasta, tuotteista, palveluista tai muusta materiaalista.
Sivuston omistajat eivät ole vastuussa mistään todellisista tai väitetyistä vahingoista ja/tai menetyksistä, jotka aiheutuvat kolmansien osapuolten sivustojen sisällön tai tällaisilla kolmansien osapuolten sivustoilla saatavilla olevien tavaroiden ja palveluiden käytöstä tai niihin luottamisesta.
Käyttäjä vastaa ja kantaa kaikki riskit, jotka liittyvät sivuston sisällön käyttöön, erityisesti silloin, kun hän luottaa tämän sisällön ajantasaisuuteen, hyödyllisyyteen tai täydellisyyteen. Jos linkki johtaa Käyttäjän laittomaan sisältöön Ranskan lainsäädännön vastaisesti, Käyttäjän on keskeytettävä kyseisen sivuston käyttäminen, tai hän joutuu kärsimään Ranskan lainsäädännössä säädetyistä seuraamuksista tai on vastuussa Käyttäjään kohdistuvista oikeustoimista. Tässä tapauksessa pyydämme käyttäjää ilmoittamaan asiasta välittömästi sivuston omistajille ja toimivaltaisille viranomaisille.

Konservointi ja arkistointi

Sivuston ylläpitäjät säilyttävät tai säilyttävät puolestaan arkistointitarkoituksiin kopion Sivuston kautta lähetetystä sisällöstä tietokonejärjestelmissään tähän sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

Sovellettava laki - Muut asiat

Näihin ehtoihin sovelletaan Ranskan lakia.
Jos käytät sivustoa Ranskan alueen ulkopuolella, otat täyden vastuun ja sitoudut noudattamaan paikallisia lakeja. Kaikkiin tähän Sivustoon ja/tai sen käyttöön liittyviin vaatimuksiin sovelletaan Ranskan lakia. Hyväksyt, että kaikki tähän Sivustoon suoraan tai välillisesti liittyvät oikeudenkäynnit kuuluvat Ranskan tuomioistuinten toimivaltaan.
Sivuston omistajat pidättävät oikeuden ryhtyä oikeustoimiin henkilöitä vastaan, jotka toimivat tavalla, jota voidaan pitää laittomana tai lainvastaisena tai näiden ehtojen vastaisena.
Jos jokin näiden käyttöehtojen lausekkeista todetaan laittomaksi, mitättömäksi ja/tai täytäntöönpanokelvottomaksi, muut lausekkeet jäävät voimaan.
Nämä käyttöehdot muodostavat sinun ja sivuston omistajien välisen koko sopimuksen, joka koskee kaikkia tämän sivuston käyttöön liittyviä näkökohtia.

Riidat

Valituksen ja/tai riidan tai erimielisyyden sattuessa käyttäjä sitoutuu etsimään sovintoratkaisua keskustelukumppaninsa kanssa ennen asian viemistä tuomioistuimeen ja/tai viranomaisille.

Lähetä tämä ystävälle