Odstranění skvrny

Ať ti žádná skvrna neodolá!

Vlna Polish

Jak vyčistit skvrnu od leštidla na vlně

Přebytečné leštidlo odstraňte pomocí zařízení s kulatým okrajem. Používejte rukavice a umístěte se do větraného prostoru. Následující protokol nejprve vyzkoušejte na neviditelné části oděvu nebo výrobku, abyste zjistili, zda se odbarví: Tkaninu položte na bílou a čistou papírovou utěrku.

Tkaninu potřete další papírovou utěrkou namočenou v terpentýnu. Pokud předmět změní barvu, přerušte proces, důkladně jej vypláchněte čistou vodou a vyperte podle pokynů k péči s použitím "vlněného cyklu" a sníženým odstřeďováním (max. 600 ot./min.). Pokud se neobjeví žádné zabarvení, můžete pokračovat v následujícím postupu: Skvrnu potřete další papírovou utěrkou napuštěnou terpentýnem.

Důkladně propláchněte v čisté vodě a vyperte podle pokynů pro péči o prádlo s použitím "vlněného cyklu" a sníženého odstřeďování (max. 600 ot./min.).

Tyto symboly jsou registrovanou ochrannou známkou společností COFREET a GINETEX.