Zveřejnění právních informací

Identita společnosti

GROUPEMENT INTERNATIONAL D'ETIQUETAGE POUR L'ENTRETIEN DES TEXTILES (GINETEX), francouzské "sdružení" založené podle francouzského zákona z 1. července 1901, se sídlem na adrese 37 rue de Neuilly, 92110 Clichy, Francie.
SIRET: 822 928 743 00019 | VAT: FR53 822 928 743
Telefonní číslo: .....................: +33 1 47 56 31 71
E-mail: ginetex@ginetex.net
Internetové stránky: www.ginetex.net

Identita hostitele

WIBOO Sarl, 102 bis av. Georges Clémenceau - 94 360 Bry sur Marne
Telefon: +33 1 47 06 59 26
SIRET : 53471478700031
RCS : Créteil
Servery OVH
webové stránky : www.industrie.wiboo.fr

Odpovědnost za obsah

Obsah našich stránek byl vytvořen s maximální péčí. Nemůžeme však zaručit, že je přesný, úplný nebo aktuální. Z právního hlediska neseme odpovědnost za vlastní obsah těchto stránek také my. V této souvislosti upozorňujeme, že proto nejsme povinni sledovat pouze informace přenášené nebo ukládané třetími stranami ani vyšetřovat okolnosti nasvědčující nezákonné činnosti. Případné povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací na základě zákona, soudního příkazu nebo z jiných důvodů zůstávají nedotčeny.

Odpovědnost za odkazy

Odpovědnost za obsah odkazů (na webové stránky třetích stran) nesou výhradně provozovatelé odkazovaných stránek. Pokud se dozvíme o porušení zákona, odkaz okamžitě odstraníme.

Autorská práva

Naše webové stránky a jejich obsah podléhají francouzskému autorskému právu. Jakékoli použití, reprodukce nebo zpracování děl, která jsou předmětem ochrany autorských práv na našich webových stránkách, vyžaduje předchozí souhlas příslušného držitele práv. Jednotlivé rozmnoženiny díla jsou povoleny pouze v omezeném rozsahu podle článku L. 122-5 francouzského zákoníku duševního vlastnictví. Porušení autorských práv představuje trestný čin padělání a je trestné podle článků 335-1 a následujících francouzského zákoníku duševního vlastnictví.

Poslat příteli