Odstranění skvrny

Ať ti žádná skvrna neodolá!

Lurex / Kovová vlákna Polština

Jak vyčistit skvrnu od leštidla na lurexu

Přebytečné leštidlo odstraňte pomocí zařízení s kulatým okrajem. Používejte rukavice a umístěte se do větraného prostoru. Následující protokol nejprve vyzkoušejte na neviditelné části oděvu nebo výrobku, abyste zjistili, zda se odbarví: Tkaninu položte na bílou a čistou papírovou utěrku. Tkaninu potřete další papírovou utěrkou namočenou v terpentýnu.

Pokud předmět změní barvu, přerušte proces, důkladně jej opláchněte čistou vodou a vyperte podle pokynů k péči. Pokud se žádné zabarvení neobjeví, můžete pokračovat v následujícím postupu: Položte látku na čistou bílou papírovou utěrku; skvrnu potřete další papírovou utěrkou napuštěnou terpentýnem. Důkladně opláchněte v čisté vodě a vyperte podle pokynů k péči.

Tyto symboly jsou registrovanou ochrannou známkou společností COFREET a GINETEX.