Odstranění skvrny

Ať ti žádná skvrna neodolá!

Polské džíny

Jak vyčistit skvrnu od leštidla na džínách

Přebytečné leštidlo odstraňte pomocí zařízení s kulatým okrajem. Používejte rukavice a umístěte se do větraného prostoru. Nejprve vyzkoušejte následující protokol na neviditelné části oděvu nebo výrobku, abyste zjistili, zda se odbarví: položte tkaninu na bílou a čistou papírovou utěrku.
Tkaninu potřete další papírovou utěrkou namočenou v terpentýnu. Pokud předmět změní barvu, přerušte proces, důkladně jej opláchněte čistou vodou a vyperte podle pokynů k péči.

Pokud se neobjeví žádné zabarvení, můžete pokračovat následujícím postupem: položte tkaninu na čistou bílou papírovou utěrku; skvrnu potřete další papírovou utěrkou napuštěnou terpentýnem. Důkladně opláchněte v čisté vodě a vyperte podle pokynů k péči.

Tyto symboly jsou registrovanou ochrannou známkou společností COFREET a GINETEX.