Odstranění skvrny

Ať ti žádná skvrna neodolá!

některé
Viskózový olej

Jak vyčistit olejovou skvrnu na viskóze

Skvrnu posypte mastkem nebo moukou. Přiložte papírovou utěrku. Přepněte žehličku na střední teplotu a jemně vyžehlete potřísněné místo.

Poté si nasaďte rukavice a látku potřete hadříkem namočeným ve čpavku zředěném ve vodě (1/3 čpavku, 2/3 vody).

Vypláchněte a vyperte podle pokynů k péči s použitím "jemného cyklu" se sníženým odstřeďováním (max. 600 otáček za minutu).

Tyto symboly jsou registrovanou ochrannou známkou společností COFREET a GINETEX.