Odstranění skvrny

Ať ti žádná skvrna neodolá!

některé
Bavlníkový olej

Jak vyčistit olejovou barvu na bavlně

Skvrnu posypte mastkem nebo moukou. Přepněte žehličku na střední teplotu a jemně vyžehlete potřísněné místo.

Poté si nasaďte rukavice a potřete látku hadříkem namočeným ve čpavku zředěném vodou (1/3 čpavku, 2/3 vody).

Vypláchněte a vyperte podle pokynů k údržbě.

Tyto symboly jsou registrovanou ochrannou známkou společností COFREET a GINETEX.