Odstranění skvrny

Ať ti žádná skvrna neodolá!

některé
Akrylové lepidlo

Jak vyčistit skvrnu od lepidla na akrylu

Odstraňte přebytečné lepidlo.

Poté skvrnu potřete hadříkem namočeným v horké vodě s bílým octem. V případě potřeby operaci obnovte.

Vyperte podle pokynů k péči.

Tyto symboly jsou registrovanou ochrannou známkou společností COFREET a GINETEX.