Odstranění skvrny

Ať ti žádná skvrna neodolá!

některé
Polyamid / Nylon Ovoce

Jak vyčistit skvrnu od ovoce na polyamidu / nylonu

Opláchněte předmět ve studené vodě, dokud většina skvrn nezmizí.

Oděv položte na čistou bílou látku a skvrnu potřete další bílou látkou namočenou v citronové šťávě nebo bílém octu.

Vyperte podle pokynů k údržbě.

Tyto symboly jsou registrovanou ochrannou známkou společností COFREET a GINETEX.