Odstranění skvrny

Ať ti žádná skvrna neodolá!

některé
Polyester Výkaly / trus

Jak vyčistit skvrnu od výkalů / trusu na polyesteru

Pokud je skvrna způsobena zvířecím trusem, nasaďte si rukavice. Ponořte potřísněný textil na několik minut do teplé mýdlové vody (marseillské mýdlo).

Pokud skvrna přetrvává, potřete ji hadříkem namočeným ve čpavku. Vyperte podle pokynů k péči.

Tyto symboly jsou registrovanou ochrannou známkou společností COFREET a GINETEX.