Odstranění skvrny

Ať ti žádná skvrna neodolá!

některé
Polyesterový deodorant

Jak vyčistit skvrnu od deodorantu na polyesteru

Před žehlením přiložte na skvrnu od deodorantu papírovou utěrku.

Vyperte podle pokynů k péči.

Tyto symboly jsou registrovanou ochrannou známkou společností COFREET a GINETEX.