Odstranění skvrny

Ať ti žádná skvrna neodolá!

některé
Bavlna Výkaly / trus

Jak vyčistit skvrnu od výkalů / trusu na bavlně

Pokud je skvrna způsobena zvířecím trusem, nasaďte si rukavice. Potřísněný textil ihned opláchněte v teplé vodě.

Pokud je skvrna hluboko usazená, otřete ji čistým hadříkem namočeným v 28% čpavku nebo čistém peroxidu vodíku.

Vyperte podle pokynů k péči.

Tyto symboly jsou registrovanou ochrannou známkou společností COFREET a GINETEX.