Genel kullanım şartları ve koşulları

Bu Genel Kullanım Hüküm ve Koşullarının (bundan böyle "GKK" olarak anılacaktır) amacı, kullanıcı tarafından siteye (bundan böyle "Site" olarak anılacaktır) erişim ve sitenin kullanımına ilişkin hüküm ve koşulları tanımlamaktır.
Aşağıda belirtilen bu GŞKU, Fransa'da barındırılan ve www.clevercare.info adresinden veya bir uygulama aracılığıyla erişilebilen web sitesinin kullanımı için geçerlidir. bir cep telefonu, tablet veya bilgisayarda (bundan böyle "Site" olarak anılacaktır).

Tanımlar

"Yaratım(lar)": Sitede yer alan tüm metinler, yorumlar, başlıklar, fotoğraflar, sesler, görüntüler, veriler, çizimler, sesli veya sessiz animasyonlu sekanslar, videolar, yazılımlar ve illüstrasyonlar.
"Markalar": clevercare.info markaları, ayırt edici işaretler ve/veya logolar, bakım sembolleri, ...
"Site Sahibi": Bu Site, Uluslararası Tekstil Bakım Etiketleme Grubu olan GINETEX'in mülkiyetindedir.
"Özellikler": Kayıtlı veya kayıtsız Kullanıcılara sağlanan, Site üzerinden erişilebilen, mevcut ve gelecekteki sürümlerinde ve uğrayabilecekleri her türlü değişiklikte tüm Özellikleri ifade eder.
"Site": www.clevercare.info URL'sinden veya bunun yerine kullanılabilecek herhangi bir başka URL'den erişilebilen siteyi ifade eder.
"Kullanıcı(lar)": Site'yi veya Site'de sunulan hizmetlerden herhangi birini kullanan herhangi bir kişiyi ifade eder.

GTCU'nun kabulü ve değiştirilmesi

Siteye erişim ve Sitenin kullanımı, GŞK'nın kabulüne ve buna uyulmasına tabidir. Bu Siteye göz atarak, Kullanıcı sıfatınızla GŞK'yi bildiğiniz ve kayıtsız şartsız kabul ettiğiniz varsayılır.
Sitenin ve sunulan Özelliklerin gelişen doğası nedeniyle, GŞKU'da değişiklik yapabiliriz. Bu nedenle, Siteye göz atmadan önce Sitede herhangi bir zamanda erişilebilen GŞK'nin en son sürümüne bakmanız tavsiye edilir.

Siteye ve işlevlerine nasıl erişilir?

Siteye internet erişimi olan tüm Kullanıcılar ücretsiz olarak erişebilir.
Site tarafından sunulan hizmetler aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:
- GINETEX bakım sembollerinin anlamını öğrenmek;
- bir testi cevaplamak,
- genel halk için tekstil ürünlerinin bakımı hakkında bir dizi bilgi ve tavsiyeye erişmek;
- Tekstil bakımı dünyasında neler olup bittiğini öğrenmek.

Kişisel veriler

Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında bilgi için lütfen Gizlilik Politikası sayfasına bakın.

Fikri ve sınai mülkiyet - telif hakkı

Site, fikri mülkiyetle ilgili yürürlükteki kanunlar tarafından korunan bir eser teşkil etmektedir.

Bu GŞK'nın hiçbir hükmü veya Site ve/veya Hizmetlere erişim, Know-How veya GINETEX'in diğer fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının mülkiyetinin Kullanıcıya devredildiği anlamına gelmez. Herhangi bir patent başvurusu, patent veya başka bir mülkiyet hakkı ile ilgili olarak Kullanıcıya doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir hak veya lisans verilmemektedir.

Bu nedenle Kullanıcı, Know-How veya GINETEX'in diğer fikri ve/veya sınai mülkiyet hakları üzerinde veya bunlarla ilgili herhangi bir hak iddia edemez ve bunları tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı olarak ihlal etmekten kaçınacaktır.

Sitenin içeriği ve özellikle sesler, görüntüler, fotoğraflar, videolar, yazılar, metinler, animasyonlar, programlar, grafik tüzükler, yardımcı programlar, veri tabanları, yazılımlar vb. Fikri Mülkiyet Kanunu hükümleri tarafından korunmaktadır ve GINETEX'e aittir.

Site ve içeriği, Fransız Fikri Mülkiyet Kanunu kapsamında, özellikle telif hakkı, tasarım hakları ve ticari marka hakları ile korunmaktadır.

Diğer tüm haklar saklıdır.

Kullanıcılar, herhangi bir telif hakkı, patent, ticari marka, ticari sır veya diğer fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eden herhangi bir içeriği yüklememeyi, indirmemeyi, kopyalamamayı, değiştirmemeyi, uyarlamamayı, bozmamayı, entegre etmemeyi, yayınlamamayı, kaydetmemeyi, göndermemeyi, iletmemeyi veya kullanıma sunmamayı açıkça kabul eder. Özellikle, Kullanıcılar, GINETEX tarafından indirilebilir olduğu açıkça belirtilenler haricinde, GINETEX tarafından doğrudan veya dolaylı olarak Siteye yerleştirilen veya erişilebilir kılınan hiçbir Veriyi indirmemeyi taahhüt eder.

Kullanıcılar, her türlü kod (HTML, CSS, JavaScript, vb.) dahil olmak üzere her ne şekilde olursa olsun üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarına saygı göstermeyi taahhüt eder.

Buradaki diğer hükümlerin kapsamını sınırlamaksızın, "GINETEX" adı, logolar, Site, alan adları, adlar ve Sitede yer alan diğer tüm ticari markalar ve/veya ticari adlar, GINETEX'in ticari markaları, ticari adları veya hizmet markalarıdır (topluca "Markalar").

Kullanıcı, GINETEX'in önceden yazılı izni olmaksızın Markaların hiçbirini hiçbir şekilde görüntülememeyi veya kullanmamayı taahhüt eder. Sitede görünen diğer tüm üçüncü taraf ticari markaları, hizmet markaları, logoları ve ticari adları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. İşbu GŞK'nın herhangi bir hükmü veya Sitede yer alan diğer herhangi bir hüküm ile Markalar altında herhangi bir hak devri veya verilmesi yapılmaz veya ima edilmez ve Markalardaki tüm haklar GINETEX veya ilgili sahipleri tarafından saklı tutulur.

Kullanıcının Sorumluluğu

Kullanıcılar, Siteyi ve uygun olduğu şekilde Hizmetleri kullanımlarından yalnızca kendileri sorumludur.

Kullanıcılar, Sitenin ve/veya hizmetlerinin kullanım riskinin tamamen kendilerine ait olduğunu açıkça kabul ederler. Site ve/veya hizmetleri kullanılırken elde edilen veriler "olduğu gibi" sağlanır ve yasal ve düzenleyici garantiler dışında başka herhangi bir garanti, beyan, koşul veya taahhüt olmaksızın kullanıma sunulur.
Kullanıcı, Siteyi üçüncü tarafların haklarını ve çıkarlarını ihlal edebilecek veya Siteye zarar verebilecek, aşırı yükleyebilecek, devre dışı bırakabilecek, itibarsızlaştırabilecek veya tahrip edebilecek herhangi bir yasadışı eylemde bulunmak için kullanmamayı taahhüt eder. Benzer şekilde, Kullanıcı bu Sitede Site Sahiplerinin, Markalarının ve/veya logolarının ve bunların ve/veya ortaklarının adını ve imajını lekeleyebilecek herhangi bir eylemde bulunmamayı taahhüt eder.
Kullanıcı, yasadışı, üçüncü tarafların haklarını ihlal eden, açıkça hukuka aykırı, zararlı, tehdit edici, küfürlü, taciz teşkil eden, karalayıcı, aşağılayıcı, kaba, müstehcen, başkasının mahremiyetini ihlal eden, nefret dolu, ırkçı, küçüklere karşı herhangi bir şekilde önyargılı veya başka bir şekilde kınanacak herhangi bir içeriği herhangi bir yolla göndermemeyi veya iletmemeyi taahhüt eder ve bu konuda Site Sahiplerini garanti eder.
Tüm Kullanıcılar genel olarak internette kabul edilen davranış kurallarına uymayı ve özellikle
- olağan nezaket kurallarına saygı göstermek;
- Sitenin temasına saygı göstermek ve tüm mesajları açık, okunaklı terimlerle yazmak;
- başkalarının kişisel verilerini toplamaktan, saklamaktan ve/veya yaymaktan veya kişisel verilerini izinsiz olarak yaymaktan kaçınmak;
- "spam" faaliyetlerinde bulunmamak, yani aynı mesajları çok sayıda başka kullanıcıya birkaç kez göndermemek;
- Virüsler, solucan programları, Truva atları veya birden fazla ekranı kaydırmak veya görüntülemek için tasarlanmış robotlar gibi yıkıcı işlevlere sahip bilgisayar programlarını veya çevrimiçi iletişimi bozmak için tasarlanmış diğer etkinlikleri dağıtmamak veya kullanmamak;
- Siteyi ticari amaçlarla, özellikle tanıtım amacıyla kullanmamak ve genel olarak doğrudan veya dolaylı ücret karşılığında ürün ve hizmet sunmamak.
Site'nin bazı Özellikleri, Kullanıcıların içeriği sosyal ağlarda ve/veya e-posta ile göndererek kişileriyle paylaşmasına olanak tanır. Bu tür paylaşım ve gönderimlerden, özellikle de reşit olmayan kişilere içerik gönderilmesi veya kişilerin e-posta adreslerinin kullanılması bakımından Kullanıcı tek başına sorumludur.
Müdahalesi kapsamında ve işlenen ve/veya saklanan bilgilere tabi olarak, GINETEX kişisel verilerin işlenmesinden sorumludur.

Tavsiye kullanımı

Sitede yayınlanan tavsiyelerin her türlü kullanımı tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır.
Site Sahibi, Sitede yayınlanan tavsiyelerin veya diğer bilgilerin kullanımının sonuçlarını, İnternet kullanıcılarının veya başkalarının beklentilerini karşılayacağını veya sonuçların doğru ve güvenilir olacağını garanti etmez.
Sonuç olarak, GINETEX bu konuda sorumlu tutulamaz.

Site Sahiplerinin Sorumluluğu

Siteye ve/veya Özelliklere kaliteli erişim sağlamak için elimizdeki tüm makul araçları kullanırız. Siteye, mücbir sebepler veya kontrolümüz dışındaki bir olayın meydana gelmesi dışında ve Sitenin sorunsuz çalışması için gerekli arıza ve bakım işlemlerine tabi olarak haftanın 7 günü, günde 24 saat erişilebilir. Ayrıca, ağ ve/veya sunuculardaki herhangi bir arızadan veya Siteye ve/veya Özelliklere erişimi engelleyebilecek veya bozabilecek kontrolümüz dışındaki herhangi bir olaydan sorumlu tutulamayız.
Herhangi bir zamanda, önceden haber vermeksizin, bakım yapmak amacıyla veya başka herhangi bir nedenle, herhangi bir yükümlülüğe veya tazminata yol açmadan, bu Sitenin ve/veya Özelliklerin tamamını veya bir kısmını geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya kesintiye uğratma hakkımızı saklı tutarız. Yasaların izin verdiği sınırlar dahilinde, Site Sahipleri, Sitenin işleyişi ve/veya içeriği ve özellikle Sitede yalnızca bilgi amaçlı olarak verilen ipuçları ve diğer tavsiyeler hakkında açık veya zımni hiçbir garanti vermez. Site Sahipleri, Sitenin kullanımından, Sitede yer alan bilgilerden veya kendi kontrolleri dışındaki unsurlardan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı, ticari veya başka türlü herhangi bir zarardan ve özellikle mobil tarayıcılarınız, yazılımınız, ekipmanınız, ağlarınız (modemler, telefon vb.) ve Siteye erişmek veya Siteyi kullanmak için kullanılan herhangi bir ekipman gibi teknik ortamınızdan ve kişisel mülkünüzden kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

Hiper metin bağlantıları

Aksi belirtilmedikçe, diğer sitelere bağlantılar Site Sahiplerinin önceden yazılı iznini gerektirir. Site, Kullanıcıya ve üçüncü taraflara diğer sitelere veya diğer İnternet kaynaklarına bağlantılar sağlayabilir.
Site Sahipleri bu siteleri kontrol etmemektedir ve bu üçüncü taraf sitelerinde bulunan içerik, reklam, ürün, hizmet veya diğer materyallerden sorumlu tutulamaz veya herhangi bir yükümlülük taşıyamaz.
Site Sahipleri, üçüncü taraf sitelerinin içeriğinin veya bu tür üçüncü taraf sitelerinde bulunan mal ve hizmetlerin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan fiili veya iddia edilen herhangi bir hasar ve/veya kayıptan sorumlu tutulamaz.
Kullanıcı, özellikle bu içeriğin güncelliğine, kullanışlılığına veya eksiksizliğine güvendiği durumlarda, Site içeriğinin kullanımıyla ilgili tüm risklerden sorumludur ve bunları üstlenir. Bir bağlantının Kullanıcıyı Fransız yasalarını ihlal eden yasadışı içeriğe yönlendirmesi halinde, Kullanıcı ilgili siteye erişimini kesmelidir, aksi takdirde Fransız yasalarında öngörülen cezalara maruz kalır veya Kullanıcıya karşı yasal işlem başlatılmasından sorumlu olur. Bu durumda, Kullanıcıyı derhal Site Sahiplerini ve yetkili makamları bilgilendirmeye davet ediyoruz.

Koruma ve Arşivleme

Site Sahipleri, arşivleme amacıyla, Site üzerinden iletilen içeriğin bir kopyasını, bu konuda geçerli kurallara uygun olarak bilgisayar sistemlerinde tutacak veya kendi adına tutacaktır.

Uygulanacak hukuk - Çeşitli

Bu hüküm ve koşullar Fransız yasalarına tabidir.
Siteyi Fransız toprakları dışında kullanırsanız, tüm sorumluluğu üstlenir ve yürürlükteki yerel yasalara uymayı taahhüt edersiniz. Bu Site ve/veya kullanımı ile ilgili her türlü talep Fransız yasalarına tabidir. Bu Site ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili her türlü yasal işlemin Fransız mahkemelerinin yargı yetkisine tabi olacağını kabul edersiniz.
Site Sahipleri, yasa dışı veya hukuka aykırı olarak değerlendirilebilecek veya bu koşulları ihlal edecek şekilde hareket eden kişilere karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.
Bu kullanım koşullarının herhangi bir maddesinin hukuka aykırı, geçersiz ve/veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, kalan maddeler etkilenmeyecektir.
Bu hüküm ve koşullar, bu Siteyi kullanımınızın tüm yönleriyle ilgili olarak siz ve Site Sahipleri arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur.

Anlaşmazlıklar

Bir şikayet ve/veya herhangi bir anlaşmazlık veya farklılık durumunda Kullanıcı, konuyu mahkemeye ve/veya yetkili makamlara taşımadan önce muhatap olduğu kişiyle dostane bir çözüm aramayı taahhüt eder.

Bunu bir arkadaşına gönder