ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
แว็กซ์วิสคอส

วิธีทําความสะอาดคราบแว็กซ์บนวิสโคส

ขูดขี้ผึ้งส่วนเกินด้วยด้ามช้อน

หากคราบขี้ผึ้งเป็นสีขาวให้วางเสื้อผ้าระหว่างผ้าขนหนูกระดาษสีขาว / กระดาษดูดซับสองแผ่นจากนั้นวางปลายเตารีดอุ่นไว้ด้านบน หากจําเป็นให้เลื่อนกระดาษเพื่อไปยังส่วนที่เหลือของคราบขี้ผึ้งและทําซ้ําขั้นตอนนี้ ปิดท้ายด้วยการซักด้วยเครื่องโดยใช้ "รอบที่ละเอียดอ่อน" ด้วยการปั่นที่ลดลง (สูงสุด 600 รอบต่อนาที) ตามคําแนะนําในการดูแลเสื้อผ้า

หากแว็กซ์มีสีให้ตบคราบด้วยแอลกอฮอล์ผ่าตัดแล้วทิ้งไว้ 5 ถึง 10 นาที ถูเบา ๆ เพื่อขจัดสิ่งตกค้าง ล้างตามคําแนะนําการดูแลใน "รอบที่ละเอียดอ่อน" โดยมีการหมุนลดลง (สูงสุด 600 รอบต่อนาที)

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX