ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
แว็กซ์กัญชา

วิธีทําความสะอาดคราบแว็กซ์บนป่าน

รอให้คราบแห้งก่อนทําความสะอาด ขูดคราบขี้ผึ้งด้วยที่จับช้อนจากนั้นตบด้วยผ้าที่แช่ในส่วนผสมของน้ํา 50% และแอลกอฮอล์ถู 50%

จากนั้นดําเนินการซักเครื่องตามปกติตามคําแนะนําในการดูแลโดยใช้ "รอบขนสัตว์" ที่มีการหมุนลดลง (สูงสุด 600 รอบต่อนาที)

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX