ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
ยาสีฟันลินิน

วิธีทําความสะอาดคราบยาสีฟันบนผ้าลินิน

ลบยาสีฟันส่วนเกินออกจากนั้นล้างออกด้วยน้ําอุ่นและล้างตามคําแนะนําในการดูแลโดยใช้ "รอบที่ละเอียดอ่อน" ที่มีการหมุนลดลง (สูงสุด 600 รอบต่อนาที)

สําหรับสิ่งทอสีขาวให้เลือกผงซักฟอก

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX