ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
ซอสมะเขือเทศโพลีเอสเตอร์

วิธีทําความสะอาดคราบซอสมะเขือเทศบนโพลีเอสเตอร์

ล้างเสื้อผ้าด้วยน้ําเย็น แช่คราบด้วยน้ําส้มสายชูสีขาวเจือจางในน้ํา ทิ้งไว้แล้วล้างออก

หากคราบยังคงมีอยู่ให้ทิ้งเสื้อผ้าให้แช่น้ําส้มสายชูสีขาวที่ไม่เจือจางหรือนมอุ่นเป็นเวลาสองชั่วโมง ล้างตามคําแนะนําการดูแล

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX