ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
ชาขนสัตว์

วิธีทําความสะอาดคราบชาบนขนสัตว์

เทสบู่เหลวมาร์เซย์สองสามหยดลงในถังน้ําหรืออ่างอุ่น ๆ (30 ° C) แล้วแช่เสื้อผ้าที่เปื้อนของคุณ เพิ่มอีกสองหรือสามหยดบนคราบและถูเบา ๆ

ใส่เสื้อผ้าของคุณกลับไปแช่ในน้ําสบู่ ทิ้งไว้ 30 นาที จากนั้นล้างออก ล้างตามคําแนะนําการดูแลโดยใช้ "รอบขนสัตว์" ที่มีการหมุนลดลง (สูงสุด 600 รอบต่อนาที) ควรใช้ผงซักฟอกเหลว

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX