ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
กางเกงยีนส์ Tar

วิธีทําความสะอาดคราบน้ํามันดินบนกางเกงยีนส์

ค่อยๆขจัดสิ่งตกค้างด้วยเครื่องใช้ขอบกลม จากนั้นใส่เนยหรือมาการีนจํานวนเล็กน้อยลงบนคราบแล้วทิ้งไว้ 5 นาที ลบส่วนเกิน วางสิ่งของบนผ้าขาวสะอาดแล้วตบคราบด้วยผ้าขาวอีกผืนที่แช่ในจิตวิญญาณสีขาวบริสุทธิ์ จากนั้นดําเนินการซักตามปกติตามคําแนะนําในการดูแล

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX