ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
Angora Tar

วิธีทําความสะอาดคราบน้ํามันดินบน Angora

ค่อยๆขจัดสิ่งตกค้างด้วยเครื่องใช้ขอบกลม จากนั้นใส่เนยหรือมาการีนจํานวนเล็กน้อยลงบนคราบแล้วทิ้งไว้ 5 นาที ลบส่วนเกิน วางสิ่งของบนผ้าขาวสะอาดแล้วตบคราบด้วยผ้าขาวอีกผืนที่แช่ในสุราสีขาวบริสุทธิ์สําหรับเสื้อผ้าสีขาวหรือน้ําสบู่สําหรับเสื้อผ้าสี จากนั้นล้างตามคําแนะนําการดูแลด้วยมือหรือในเครื่องโดยใช้ "รอบขนสัตว์" ที่มีการหมุนลดลง (สูงสุด 600 รอบต่อนาที) และด้วยผงซักฟอกเหลวสําหรับสิ่งทอที่ละเอียดอ่อน

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX