ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
ดินวิสคอส

วิธีทําความสะอาดคราบดินบนวิสโคส

รอให้คราบแห้งแล้วขัดด้วยแปรงขนนุ่ม

ตบคราบที่เหลือด้วยน้ําส้มสายชู (น้ําส้มสายชูสีขาว 1 ช้อนโต๊ะสําหรับน้ํา 250 มล.) หรือน้ําสบู่แล้วล้างออก

ล้างตามคําแนะนําในการดูแลโดยใช้ "รอบที่ละเอียดอ่อน" ที่มีการหมุนลดลง (สูงสุด 600 รอบต่อนาที)

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX