ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
ดินไหม

วิธีทําความสะอาดคราบดินบนผ้าไหม

ตบคราบด้วยผ้าขาวชุบแอมโมเนียเจือจาง

ล้างออกด้วยผ้าที่แช่ในน้ําเย็น ล้างตามคําแนะนําในการดูแลโดยใช้ "รอบผ้าไหม / ละเอียดอ่อน" ที่มีการหมุนลดลง (สูงสุด 600 รอบต่อนาที) ด้วยผงซักฟอกเหลวสําหรับสิ่งทอที่ละเอียดอ่อน - หรือหัวสําหรับทําความสะอาดมืออาชีพ

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX