ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
โพลีเอสเตอร์ไวน์แดง

วิธีทําความสะอาดคราบไวน์แดงบนโพลีเอสเตอร์

สําหรับสิ่งทอสีขาวให้ซับคราบด้วยกระดาษเช็ดมืออย่างรวดเร็ว โรยด้วยแป้งโรยแป้งหรือแป้งข้าวโพด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วแปรง หากคราบยังคงมีอยู่ให้ตบด้วยผ้าที่แช่ในนมหรือถูด้วยน้ําสบู่ ล้างในน้ําเย็นตามคําแนะนําในการดูแล

สําหรับผ้าสีให้วางรายการบนผ้าสีขาวสะอาดและตบคราบด้วยผ้าที่แช่ในน้ําส้มสายชู (น้ําส้มสายชู 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ํา 250 มล.) ล้างในน้ําเย็นตามคําแนะนําในการดูแล

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX