ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
กางเกงยีนส์ไวน์แดง

วิธีทําความสะอาดคราบไวน์แดงบนกางเกงยีนส์

ดูดซับไวน์อย่างรวดเร็วด้วยกระดาษเช็ดมือ โรยแป้งโรยแป้งหรือแป้งข้าวโพดบนคราบ

ทิ้งไว้ให้แห้งและแปรง หากคราบยังคงมีอยู่ให้ตบด้วยผ้าที่แช่ในนมหรือถูด้วยน้ําสบู่

ล้างในน้ําเย็นตามคําแนะนําในการดูแล

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX