ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
ไลโอเซลล์เหงื่อ

วิธีทําความสะอาดคราบเหงื่อบนไลโอเซลล์

ใส่เสื้อผ้าของคุณบนผ้าสีขาวสะอาด

แช่คราบด้วยจิตวิญญาณการผ่าตัด

ล้างตามคําแนะนําในการดูแลโดยใช้ "รอบที่ละเอียดอ่อน" ที่มีการหมุนลดลง (สูงสุด 600 รอบต่อนาที)

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX