ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
น้ํามันวิสคอส

วิธีทําความสะอาดคราบน้ํามันบนวิสโคส

โรยคราบด้วยแป้งโรยตัวหรือแป้ง วางกระดาษเช็ดมือให้ทั่ว เปลี่ยนเตารีดของคุณเป็นอุณหภูมิปานกลางและรีดเบา ๆ บริเวณที่เปื้อน

จากนั้นสวมถุงมือและถูผ้าด้วยผ้าที่แช่ในแอมโมเนียเจือจางในน้ํา (แอมโมเนีย 1/3, น้ํา 2/3)

ล้างและล้างตามคําแนะนําการดูแลโดยใช้ "รอบที่ละเอียดอ่อน" ด้วยการปั่นที่ลดลง (สูงสุด 600 รอบต่อนาที)

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX