ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
น้ํามันไหม

วิธีทําความสะอาดคราบน้ํามันบนผ้าไหม

โรยคราบด้วยแป้งโรยตัว ทิ้งไว้สี่ถึงห้าชั่วโมง

จากนั้นนําผงออกด้วยแปรงขนนุ่ม

ล้างตามคําแนะนําในการดูแลโดยใช้ "รอบผ้าไหม / ละเอียดอ่อน" ด้วยการหมุนที่ลดลง (สูงสุด 600 รอบต่อนาที) หรือหัวสําหรับทําความสะอาดมืออาชีพ

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX