ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
น้ํามันฝ้าย

วิธีทําความสะอาดสีน้ํามันบนผ้าฝ้าย

โรยคราบด้วยแป้งโรยตัวหรือแป้ง เปลี่ยนเตารีดของคุณเป็นอุณหภูมิปานกลางและรีดเบา ๆ บริเวณที่เปื้อน

จากนั้นสวมถุงมือและถูผ้าด้วยผ้าที่แช่ในแอมโมเนียเจือจางด้วยน้ํา (แอมโมเนีย 1/3, น้ํา 2/3)

ล้างและล้างตามคําแนะนําในการดูแล

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX