ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
สีน้ํามันแคชเมียร์

วิธีทําความสะอาดคราบสีน้ํามันบนแคชเมียร์

วางสิ่งของบนผ้าขาวสะอาดแล้วตบคราบด้วยผ้าขาวอีกผืนที่แช่ในวิญญาณสีขาว จากนั้นตบคราบด้วยผ้าสะอาดที่แช่ในน้ําเย็นแล้วทําซ้ําจนกว่าคราบจะหายไปอย่างสมบูรณ์

เมื่อคราบหายไปให้ล้างสิ่งของของคุณตามคําแนะนําในการดูแลโดยใช้ "รอบขนสัตว์" ที่มีการปั่นลดลง (สูงสุด 600 รอบต่อนาที) และผงซักฟอกเหลวพิเศษสําหรับสิ่งทอที่ละเอียดอ่อน

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX