ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
กางเกงยีนส์ยาทาเล็บ

วิธีทําความสะอาดคราบยาทาเล็บบนกางเกงยีนส์

ใส่ถุงมือ วางผ้าขาวสะอาดบนคราบ จากนั้นตบจากด้านหลังด้วยผ้าหรือกระดาษเช็ดมือที่แช่ในอะซิโตนหรือตัวทําละลาย

หากผ้าที่คุณใช้เปื้อนเกินไปให้เปลี่ยนเป็นผ้าที่สะอาด ล้างตามคําแนะนําการดูแล

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX