ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
ยาทาเล็บ Cotton Nail polish

วิธีทําความสะอาดคราบยาทาเล็บบนผ้าฝ้าย

ใส่ถุงมือ วางผ้าขาวสะอาดบนคราบ จากนั้นตบจากด้านหลังด้วยผ้าหรือกระดาษเช็ดมือที่แช่ในอะซิโตนหรือตัวทําละลาย หากผ้าที่คุณใช้เปื้อนเกินไปให้เปลี่ยนเป็นผ้าที่สะอาด

ล้างตามคําแนะนําการดูแล สําหรับสิ่งทอสีขาวเราขอแนะนําให้คุณใช้ผงซักฟอก

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX