ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
โคลนวิสคอส

วิธีทําความสะอาดคราบโคลนบนวิสคอส

ปล่อยให้โคลนแห้งแล้วแปรงเบา ๆ หากคราบยังคงมีอยู่ให้ตบด้วยน้ําเย็นและสบู่มาร์เซย์โดยใช้กระดาษเช็ดมือ ล้างออกด้วยน้ําเย็น ทําซ้ําหากจําเป็นก่อนซักใน "รอบที่ละเอียดอ่อน" โดยลดการหมุน (สูงสุด 600 รอบต่อนาที) ตามคําแนะนําในการดูแลเสื้อผ้า

หากคราบเหนียวให้ทาน้ําเย็นด้วยน้ํามะนาวลงบนคราบโดยตบเบา ๆ แล้วล้างออกด้วยน้ําเย็นก่อนล้าง

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX