ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
แยมโพลีเอสเตอร์

วิธีทําความสะอาดคราบแยมบนโพลีเอสเตอร์

ขจัดสิ่งติดขัดส่วนเกินโดยใช้เครื่องใช้แบบแบน

ใช้คราบใต้น้ําอุ่น

จากนั้นซักตามคําแนะนําการดูแลเสื้อผ้าของคุณ

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX