ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
หมึกไลโอเซลล์

วิธีทําความสะอาดคราบหมึกบนไลโอเซลล์

ทาคราบหมึกด้วยกระดาษเช็ดมือ

วางเสื้อผ้าของคุณบนผ้าสีขาวสะอาดแล้วตบคราบด้วยผ้าขาวอีกผืนที่แช่ด้วยน้ํามะนาวหรือน้ําส้มสายชู (น้ําส้มสายชูสีขาว 1 ช้อนโต๊ะสําหรับน้ํา 250 มล.)

ล้างตามคําแนะนําในการดูแลโดยใช้ "รอบที่ละเอียดอ่อน" โดยมีการหมุนลดลง (สูงสุด 600 รอบต่อนาที)

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX