ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
หญ้าขนแกะ

วิธีทําความสะอาดคราบหญ้าบนผ้าขนแกะ

เราขอแนะนําให้คุณทดสอบเทคนิคการกําจัดคราบนี้ในส่วนที่ซ่อนอยู่ของเสื้อผ้า / ผลิตภัณฑ์ของคุณล่วงหน้า

ตบคราบด้วยผ้าขาวชุบแอมโมเนียและน้ํา (แอมโมเนีย 25%, น้ํา 75%) จากนั้นนําผงซักฟอกออกด้วยผ้าขาวชุบน้ําหมาด ๆ

ล้างตามคําแนะนําการดูแลโดยใช้ "รอบขนสัตว์" ที่มีการหมุนลดลง (สูงสุด 600 รอบต่อนาที) เลือกผงซักฟอกเหลวสําหรับสิ่งทอที่ละเอียดอ่อน

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX