ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
กางเกงยีนส์ เชื้อเพลิง / น้ํามันเบนซิน

วิธีทําความสะอาดคราบน้ํามันเชื้อเพลิง/น้ํามันเบนซินบนกางเกงยีนส์

ห้ามทําความสะอาดคราบน้ํามันเบนซินด้วยน้ําโดยตรง แช่ผ้าในน้ําส้มสายชู (น้ําส้มสายชูสีขาว 1/2 ถ้วยต่อน้ํา 2 ลิตร) แล้วล้างออก

จากนั้นดําเนินการซักตามปกติโดยใช้โปรแกรมที่ร้อนแรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามคําแนะนําการดูแลเสื้อผ้าของคุณ

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX