ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
โพลีเอไมด์ / ผลไม้ไนล่อน

วิธีทําความสะอาดคราบผลไม้บนโพลีเอไมด์ / ไนลอน

ล้างรายการในน้ําเย็นจนกว่าคราบส่วนใหญ่จะหายไป

วางเสื้อผ้าบนผ้าขาวสะอาดแล้วตบคราบด้วยผ้าขาวอีกผืนที่แช่ในน้ํามะนาวหรือน้ําส้มสายชูสีขาว

ล้างตามคําแนะนําการดูแล

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX