ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
Lurex / ดอกไม้เส้นใยโลหะ

วิธีทําความสะอาดคราบดอกไม้บน lurex

ทําความสะอาดเสื้อผ้าของคุณในน้ําเย็นจากนั้นถูคราบเบา ๆ ด้วยน้ําสบู่

จากนั้นล้างตามคําแนะนําในการดูแล

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX