ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
ดอกไม้ลินิน

วิธีทําความสะอาดคราบดอกไม้บนผ้าลินิน

หากเสื้อผ้าของคุณทําจากผ้าลินินสีขาวให้ตบด้วยผ้าที่แช่ในน้ํามะนาว จากนั้นถูเบา ๆ ด้วยน้ําสบู่ ล้าง ล้างตามคําแนะนําในการดูแลโดยใช้ "รอบที่ละเอียดอ่อน" โดยมีการหมุนลดลง (สูงสุด 600 รอบต่อนาที)

หากผ้าลินินมีสีให้ตบคราบด้วยเมทิลเลท ล้าง ล้างตามคําแนะนําในการดูแลโดยใช้ "รอบที่ละเอียดอ่อน" โดยมีการหมุนลดลง (สูงสุด 600 รอบต่อนาที)

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX