ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
ปากกาเรยอนชนิดสักหลาด

วิธีทําความสะอาดคราบปากกาชนิดสักหลาดบนเรยอน

ถูคราบด้วยผ้าที่แช่ในน้ําส้มสายชูสีขาวแล้วใช้น้ําสบู่บนคราบ

ดูดซับของเหลวส่วนเกินด้วยผ้าและล้างตามคําแนะนําในการดูแลโดยใช้ "รอบที่ละเอียดอ่อน" โดยมีการปั่นลดลง (สูงสุด 600 รอบต่อนาที)

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX