ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
อุจจาระขนสัตว์ / มูลสัตว์

วิธีทําความสะอาดอุจจาระ / มูลคราบบนขนสัตว์

หากคราบเกิดจากมูลสัตว์ให้สวมถุงมือ

ผสมน้ํากับน้ําส้มสายชูแอลกอฮอล์ ตบคราบด้วยผ้าชุบส่วนผสม

ล้างตามคําแนะนําการดูแลโดยใช้ "รอบขนสัตว์" และลดการหมุน (สูงสุด 600 รอบต่อนาที)

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX