ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
อุจจาระเรยอน / มูล

วิธีทําความสะอาดอุจจาระ / มูลคราบบนเรยอน

หากคราบเกิดจากมูลสัตว์ให้สวมถุงมือ แช่สิ่งทอที่เปื้อนในน้ําสบู่อุ่น ๆ (สบู่มาร์เซย์) สักสองสามนาที

หากคราบยังคงมีอยู่ให้ตบด้วยผ้าชุบแอมโมเนีย ล้างตามคําแนะนําการดูแลโดยใช้ "รอบที่ละเอียดอ่อน" และลดการหมุน (สูงสุด 600 รอบต่อนาที)

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX