ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
อุจจาระโพลีเอสเตอร์ / มูล

วิธีทําความสะอาดอุจจาระ / มูลคราบบนโพลีเอสเตอร์

หากคราบเกิดจากมูลสัตว์ให้สวมถุงมือ แช่สิ่งทอที่เปื้อนในน้ําสบู่อุ่น ๆ (สบู่มาร์เซย์) สักสองสามนาที

หากคราบยังคงมีอยู่ให้ตบด้วยผ้าชุบแอมโมเนีย ล้างตามคําแนะนําการดูแล

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX