ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
กัญชา Dirty oil / grease

วิธีทําความสะอาดคราบน้ํามัน / คราบไขมันบนป่าน

ค่อยๆขจัดคราบไขมันออกด้วยใบมีดโค้งมน จากนั้นใส่เนยหรือมาการีนจํานวนเล็กน้อยลงบนคราบแล้วทิ้งไว้ 5 นาที ลบส่วนเกินด้วยด้านหลังของมีด

วางเสื้อผ้าบนผ้าขาวสะอาดแล้วตบคราบด้วยผ้าขาวอีกผืนที่แช่ในจิตวิญญาณสีขาวบริสุทธิ์

ดําเนินการล้างตามปกติโดยใช้ "รอบที่ละเอียดอ่อน" พร้อมการหมุนที่ลดลง (สูงสุด 600 รอบต่อนาที) ตามคําแนะนําในการดูแล

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX