ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
กางเกงยีนส์ระงับกลิ่นกาย

วิธีทําความสะอาดคราบระงับกลิ่นกายบนกางเกงยีนส์

วางกระดาษเช็ดมือลงบนคราบระงับกลิ่นกายก่อนรีดผ้า

ล้างตามคําแนะนําการดูแล

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX