ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
เรยอน คอฟฟี่

วิธีทําความสะอาดคราบกาแฟบนเรยอน

ตบคราบกาแฟโดยเร็วที่สุดด้วยผ้าสะอาด

จากนั้นดําเนินการล้างตามปกติตามคําแนะนําในการดูแลโดยใช้ "รอบที่ละเอียดอ่อน" โดยมีการปั่นลดลง (สูงสุด 600 รอบต่อนาที)

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX