ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
กาแฟโพลีเอไมด์ / ไนล่อน

วิธีทําความสะอาดคราบกาแฟบนโพลีเอไมด์ / ไนลอน

ตบคราบกาแฟอย่างรวดเร็วด้วยผ้าสะอาด

ซักเครื่องตามปกติตามคําแนะนําในการดูแลรักษา

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX