ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
แคชเมียร์ช็อกโกแลต

วิธีทําความสะอาดคราบช็อกโกแลตบนแคชเมียร์

วางคราบใต้น้ําเย็นทันที หากฝังลึกให้ขูดส่วนเกินด้วยอุปกรณ์ขอบกลม จากนั้นใช้ฟองน้ําสะอาดกับหยดผงซักฟอกเหลวและน้ําเย็นแล้วถูเบา ๆ ทําความสะอาดให้พ้นคราบแล้วล้างออกด้วยน้ําเย็น

ล้างตามคําแนะนําการดูแลโดยใช้ "รอบขนสัตว์" โดยมีการปั่นลดลง (สูงสุด 600 รอบต่อนาที) หากคราบยังคงมีอยู่ให้ถูด้วยผ้าสะอาดที่แช่ในน้ําส้มสายชูสีขาว

จากนั้นล้างและดําเนินการล้าง "รอบขนสัตว์" ตามคําแนะนําในการดูแลด้วยการปั่นที่ลดลง (สูงสุด 600 รอบต่อนาที)

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX